• בתנופה לעשור הבא

  • בית חיל האוויר מטפחים אנשים. משנים מציאות.

  • האדם הוא המרכז

  • מעוררים השראה בבני הנוער

  • מרחיבים אופקים למפקדי המחר